Uncategorized @tr

Gaziantep Teknopark Araştırma ve Teknoloji Altyapısının Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Hizmet Verdik.

By Aralık 18, 2018 No Comments

Gaziantep Teknoloji geliştirme Bölgesi teknik yardım masası için danışmanlık hizmet kılavuzunun
geliştirilmesi hizmetini ve eğitim hizmetlerinin koordine edilmesini sağladık.

GATEK – “Gaziantep Teknopark Araştırma ve Teknoloji Altyapısının Geliştirilmesi Projesi”nin
müdahale alanları bölgesel ve ulusal olarak iki düzeydedir. Bölgesel düzeydeki (Gaziantep TGB)
anahtar müdahale alanı KOBİ’lere daha iyi hizmet sunulması ve KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon
faaliyetlerinin sağladığı faydalara ilişkin farkındalığının arttırılması için Gaziantep Teknopark Yönetici
Şirketi ve Teknoloji Transfer Ofisine ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanan gelişmiş teknik yardım,
kurumsal yapılanma ve kapasite geliştirme desteği verilmesidir.

Ulusal düzeydeki (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) anahtar müdahale alanı ise, Bakanlığın Bilim ve
Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün Ar-Ge ve İnovasyon performansı ile rekabet gücü, Türkiye’deki
Teknoparkların geliştirilmesi ile yönetimi alanlarındaki kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Genel hedef Gaziantep iline odaklanarak, girişimlerin desteklenmesi ve Türkiye’deki iş, Ar-Ge,
inovasyon, teknoloji ve bilişim ortamının iyileştirilmesi yoluyla bölgesel rekabet gücünün artırılmasına
katkıda bulunmaktır. Bu hedef üç bölümden oluşmaktadır: birincisi Gaziantep ili ve ilgili NUTS II
Bölgesinde (TRC 1) Araştırma ve Teknolojinin geliştirilmesi, İnovasyon Girişimi ve Stratejilerin
desteklenmesi için teknik yardım sunmak, ikincisi Gaziantep Teknopark’ta yer alan KOBİ’lerin rekabet
gücünü artırmak, son olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel
Müdürlüğü’nün kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemek için teknik yardım
sağlamaktır.

Leave a Reply