Projeler

Çalışanların ve İşverenlerin Küresel Ekonomideki Değişikliklere Uyum Yeteneğinin Artırılması (KUYAP) Projesi

By Aralık 25, 2018 Ocak 25th, 2019 No Comments

Proje Hakkında

Proje, Türkiye’nin Doğu’sunda yer alan 15 Gelişim Merkezinde (Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Van, Kastamonu, Sivas, Samsun, Gaziantep, Kars, Erzurum, Kahramanmaraş ve Batman) hayat boyu öğrenme aracılığıyla, çalışan ve işverenlerin uyum yeteneğini artırmayı hedeflemiştir. Proje IPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi kapsamında yürütüldü. %15 değerindeki ulusal yatırım ortaklığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlandı.

Proje kapsamında düzenlenen  eğitimler, İşverenler için ağırlıklı olarak yönetim becerilerini artırırken, çalışanlara yönelik organize edilenler  mesleki becerilerini artırmaya yönelik gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin Batısı ve AB ülkeleri gibi daha gelişmiş bölgelerinin KOBİ’lerinin katılımıyla inceleme gezileri gerçekleştirilmiştir.

Katkılarımız

BSS olarak, Samsun’da kurulan Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezi’nde (EDMK) Koordinatör olarak görev aldık. Aşağıdaki faaliyetlerin tamamlanmasına katkı sağladık:

  • Sürdürülebilir bir kurumsal ve finansal modelin hazırlanması,
  • KOBİ’lere uygulanacak model ve hizmet sunumları için plan geliştirilmesi,
  • Kurumsal kapasite geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve analizi,
  • Odalar için kurumsal kapasite arttırma programının geliştirilmesi,
  • EDKM için performans izleme araçlarının geliştirilmesi,
  • EDKM modelinin diğer illerde de uygulanabilmesi için kılavuz oluşturulması,
  • EDKM için ekonomik etki değerlendirmesinin yapılması,
  • KOBİ’lere verilecek eğitimlerin organizasyonu,
  • Bölgedeki stajyerlerin eğitimi,
  • Uluslararası Üniversite ve Endüstri İşbirliği Konferansı’nın düzenlenmesi.