Projeler

OSTİM Kauçuk Sektörü URGE Projesi

By Aralık 25, 2018 Ocak 25th, 2019 No Comments

Proje Hakkında

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, kauçuk sektöründe hizmet veren ve değer zincirinde yer alan üye firmalardan oluşmaktadır. Kamu, Üniversite ve Sanayi arasında işbirliğini oluşturmak hedefiyle oluşan küme,  kauçuk sektörünün kalkınması ve uluslararası platformda daha büyük pay sahibi olabilmesi için çalışmalar yürüten bir organizasyondur.

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği (URGE) çerçevesinde yürütülen proje ile Kauçuk Sektöründe Katma Değerli Ürün ve Yeni Pazar oluşturabilmek için  teknoloji iyileştirme ve ucuz hammadde tedariği noktasında ortak hareket edebilmek hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, ihracat yapan firmaların ihracat hacimlerini arttırmak ve ihracat yapmayan firmaların ihracat yapabilir seviyeye gelmesi amaçlanmaktadır.

Katkılarımız

Proje kapsamında, BSS ekibi olarak odak noktalarımızdan olan “ Bölgesel Kalkınma ve Kümelenme” başlığı altında 92 iş günü süren “Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaç Analizi ve Stratejik Yol Haritasının Belirlenmesi” çalışmasını tamamladık.

İhtiyaç Analizi Faaliyeti ile küme içerisinde yer alan 25 firmanın rekabetçilik ve ihracat yapılarını belirleyen parametreler çerçevesinde mevcut durum ortaya çıkaracak bir metodoloji oluşturduk. Proje sürecinde de optimizasyon uygulamaları yaparak, sürecin, takip edilebilir, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir formata dönüştürülmesini sağladık. Kauçuk sektörünü Dünya ve Türkiye bazında ve bulunduğu küme içerisindeki analizini gerçekleştirdik. Stratejik yol haritasında, firmaların rekabet kabiliyetlerini geliştirecekleri alanlarda danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini, hedef pazarları ve bu pazarlarda kalıcı olabilmeleri için firmalara Proje kapsamında birlikte faydalanabilecekleri tüm faaliyetleri detaylı olarak belirledik.

İhtiyaç analizi hazırlığı sürecinde tüm proje üyesi firmaları ziyaret ettik. Bununla birlikte, başta hedef pazarlar olmak üzere firmaların Ekonomi Bakanlığı desteği ile sektörel bir güç oluşturabilmelerinin alt yapısını oluşturacak olan kolektif hareket kabiliyetlerini geliştirici toplantılar gerçekleştirdik. Son olarak, UR-GE Projesinin faaliyetlerini, faaliyetler için gereken bütçe ve zaman planını  belirli bir çerçevede ortaya koyduk.