Projeler

Samsun Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarının Kurulması Projesi

By Aralık 25, 2018 Nisan 26th, 2019 No Comments

Proje Hakkında

Samsun Uluslararası Akredite Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı kurulması Teknik Yardım Projesi, Avrupa Birliği tarafından desteklenmekte olup, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının program otoritesi olduğu, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yaklaşık 7,5 milyon Avro hibe desteğiyle hayata geçirilmiştir.

Projenin hedef kitlesi TR83 Bölgesi illerindeki (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat) ve Sinop’ta metal işleyen KOBİ’lerdir. Projenin nihai yararlanıcısı Samsun Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Projenin genel amacı; TR83 Bölgesinin ve Sinop’un sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktır. Projenin özel amacı ise metal sanayinin kalite ve inovasyon altyapısını güçlendirmektir. Bu laboratuvarın kurulması ile  metal sanayindeki işletmelerin ortak kullanım altyapılarının geliştirilmesi ve metal sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin teknik kapasitelerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

Katkılarımız

Proje kapsamında, AR-GE ve inovasyon alanında bölgede rekabetçilik odak grup toplantılarının gerçekleştirilmesi ve bu çalıştaylara yönelik analiz, raporlama çalışmalarını gerçekleştirirken, “Bölgesel İnovasyon Yol Haritası’nın” hazırlanmasına katkıda bulunduk.