Projeler

Gaziantep Teknopark Araştırma ve Teknoloji Altyapısının Geliştirilmesi (GATEK) Projesi

By Ocak 2, 2019 Nisan 26th, 2019 No Comments

Proje Hakkında

Gaziantep Teknopark Projesi’nin Araştırma ve Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi’nin kuruluş amacı, 3200 m’2lik alana yapılacak yeni inşaat çalışmaları ile sekiz büyük laboratuvar, eğitim amaçlı kullanılacak modern bir konferans merkezi ve 33 ofis yapımı ile fiziksel olarak Teknopark’ın kapasitesini arttırmaktır. Ayrıca, projenin bir diğer hedefi teknik destek çerçevesinde, Teknoloji Transfer Ofisi ve Gaziantep Teknopark’ın faaliyetlerini ve hizmetlerini güçlendirmek olmuştur. Bu doğrultuda personel eğitimi yapılmış, yol haritası hazırlanmış, teknik kılavuzlar oluşturulmuş, kiracılar için iş planı hazırlanmış, danışmanlık hizmetleri sunulmuş ve yerel KOBİ’lerin yenilikçi destek yöntemlerine olan talepleri arttırılmıştır. Proje, mevcut Teknoloji Transfer Ofisi ve Gaziantep Teknopark’ın kapasitelerinin gelişmesine, Teknopark şirketlerinin performans, rekabet gücü ve girişimciliğinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Katkılarımız

BSS Ekibi olarak, Eylül 2014 – Mart 2015 döneminde projede eğitim koordinatörü ve danışman olarak çalıştık. Uluslararası uzmanlarla birlikte, Yardım Masası Danışmanlığı Kılavuzu’nu geliştirdik. İhtiyaç değerlendirmesinin nasıl analiz edileceğine dair metodolojiyi sunduk. Danışmanlık hizmeti sırasında hem danışman hem de müşteri tarafında ortaya çıkabilecek sorunların açıklanabileceği ve deneyimlerin paylaşılabileceği bir program tasarladık. Danışmanlık hizmeti verecek personellerin eğitiminde, projede yer alan şirketlere ve yeni şirketlere danışmanlık hizmeti verirken karşılaşacakları ihtiyaç ve beklentileri özellikle tanımladık. Bu çalışma, faydalanıcı kurumun temsilcileri ve projeye katılan müşteri şirketlerin ile gerçek durumlarını görmek için yakın temas halinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Gaziantep Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi çalışanları ve şirketleri için Eğitmenlerin Eğitimi çalışmasını tasarladık. Rekabet gücünün artırılması kapsamında AR-GE Yönetimi, AR-GE Mühendisliği, Üretim Yönetimi, Girişimcilik, Yeni Ürün Geliştirme, Proje Hazırlama gibi 40 farklı eğitimin değerlendirmesini, uygulamasını ve raporlamasını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra, Gaziantep Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi Eğitim Kılavuzu’nun geliştirilmesinde teknoparklara özel eğitim programı geliştirme deneyimlerimizi paylaştık.