Makaleler

Değer Zinciri

By Ocak 25, 2019 Şubat 10th, 2019 No Comments

Günümüzde popüler kelimelerden biri olan değer, değer zincirini aslında ne kadar biliyoruz? Az çok düşündüğümüzde değerin ne anlama geldiğini söylemek mümkün. Bir şeyin değdiği, ona denk diye düşünülen, kabul edilen karşılıktır. Oysaki şu an şirketlerin sağlamaya çalıştığı, müşterilerin algıladığı değer sandığımızdan çok daha kapsamlı, çok daha derin bir kavramdır.

İlk olarak müşteriler bazında değer yaratmak 2.dünya savaşı sonrasında karşımıza çıkmıştır. O dönemde savaşların bitmesiyle savaş için yaratılan talep, karşımıza artık müşteri talebi olarak endüstriyel bir şekilde çıkmaya başlamıştır. Endüstri 3.0’ın da etkileriyle müşterilere daha fazla yaklaşılmak, müşteri odaklı olunmak isteniyor. O dönemlerde fordizm akımındaki gibi standart ürünler değil, müşterinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik bir talep oluşturuluyor. Rekabet hızlı bir şekilde artıyor. Şirketler birbirlerine göre müşteri algısında konumlanmaya başlıyor. Gün geçtikçe şirketler gelişiyor, küresel bir yapıya bürünüyorlar. Sahip oldukları tedarik zincirlerini dünyanın birçok alanına yayıyorlar ve artık küresel şirketler olarak karşımıza çıkıyorlar. Şu an baktığımızda bazı şirketlerin ülkelerden bile daha fazla değeri olması aslında biraz da bu yüzdendir. Bu sayede artık şirketler değil tedarik zincirleri rekabet etmeye başlıyor. Rekabette de avantajlı konuma gelebilmeniz için sizin bir değer yaratmanız, müşteriye bir değer sunmanız gerekiyor. Değer zinciri de iste tam olarak karşımıza burda çıkıyor. Değer zinciri, girdiden müşteriye giden ve hatta sonrasında da geri dönen kısıma kadar olan süreçteki her faaliyette değer katılması anlamına gelmektedir. Bu değerin içeriğini gerek maliyetleri azaltma, israfı önleme gerekse ürün ya da hizmeti geliştirmek olarak düşünebiliriz. Her arttırılmış değer bize kar marjı olarak geri dönebilmektedir.

Değeri arttırmak ve şirketlerin rekabet avantajını güçlendirmek için ise Porter’ın 1989 yılında karşımıza çıkardığı değer zinciri analizi sayesinde şirketler artık hangi alanda değerini arttırmak istediklerini, hangi alanda eksikleri olduğunu anlayabilmekte ve o alan üzerinde ilerleyebilmektedir. Bu sayede hem şirketin maliyetinde azalma gerçekleştirebilirsiniz hem de diğer rakiplerden daha farklı bir müşteri algısına sahip olabilirsiniz.