Projeler

Kastamonu Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanımlı İşleme Tesisinin Kurulması Projesi

By Şubat 7, 2019 Nisan 26th, 2019 No Comments

Proje Hakkında

Bölgedeki KOBİ’lerin çoğunluğu yaklaşık 60 metrekarelik tek bir üretim alanına sahipti. Doksana yakın işletmenin tümü yuvarlak şekilli ağaçları inşaatlarda kullanmak için kesiyordu. KOBİ’lerin yeni teknolojileri takip etme, yeni pazarlara girme ve yeni ürünler üretme hedeflerine rağmen, sınırlı bütçeleri bu hedefleri gerçekleştirmeye izin vermiyordu. Orman ürünleri imalat sektöründe bölgede gelişme sağlamak üzere tasarlanan tesis, tüm üretim sürecini bir araya getiriyordu. Ortak kullanım alanına sahip olan bu yeni tesis, gerekli donanım ile verim odaklı üretim ve danışmanlık hizmetleri ile bölge ekonomisine katma değer sağlamaktadır. KOBİ’ler, belirli bir ücret karşılığında sipariş verdikleri sıraya göre tesisin hizmetlerinden faydalanmaktadır. Hammadde temini, katı ve lamine ahşap malzemelerin birinci sınıf yarı mamul üretimi ve yarı mamuller üzerinde teknik işlemler gibi hizmetler tesis tarafından firmalara sunulmaktadır. Ayrıca yeni üretim yönetimi teknik çizim eğitimleri, işletme sermayesi yönetimi, ürün çeşitlendirme ve rekabet gücünü arttırma gibi KOBİ’lerin önceliklerine yönelik ihtiyaçlara dayalı olarak gerekli danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Tesisten yararlanan işletmeler üretim maliyetlerini düşürerek, rekabet güçlerini arttırabilirler. KOBİ’lerin güçlenmesi bölgeye istihdam ve sosyo-ekonomik kalkınma getirmektedir.

Katkılarımız

Mart 2017’de BSS olarak, bölgedeki hedeflenen KOBİ’lere ihtiyaçları analizi hazırlama hizmeti verdik. Bu çerçevede, proje kapsamında eğitim ihtiyaç değerlendirme ekibi ile birlikte bir anket hazırladık ve 25 mobilya imalat KOBİ ile görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca, bu sonuçlara dayanan bir TNA raporu hazırladık ve mobilyaya dayalı imalat yapan KOBİ’lere yönelik eğitim konuları önerdik.

Leave a Reply