Projeler

Samsun Teknopark Bilişim Kümelenmesi Projesi

By Şubat 7, 2019 Nisan 26th, 2019 No Comments

Proje Hakkında

Samsun Teknopark Bilişim Kümelenmesi Projesi, Ekonomi Bakanlığını’nın Hizmet Sektöründe Rekabet Gücünün Artırılması Projesi tarafından desteklenmektedir. 3 yıl boyunca uygulanacak proje kapsamında, bilişim sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarda daha rekabetçi olmaları için eğitim, danışmanlık ve uluslararasılaşma faaliyetleri yürütülecektir.

Katkılarımız

Samsun Teknopark Bilişim Kümesi Projesi kapsamında yer alan 13 şirketin strateji tasarımı, proje yönetimi, pazarlama, proje yol haritasının belirlenmesi, hedef pazar analizi çalışmaları gibi farklı analiz çalışmaları yapılmıştır.

Leave a Reply